Distributeur Administratie Software
DAS© Cloud
DAS© is al meer dan 11 jaar dť administratie software voor de Herbalife™ distributeur. Met DAS voert u het beheer over uw klanten en downline, uw voorraad, verkoop en kosten. Daarnaast kunt u een perfecte follow-up van uw klanten bijhouden, uw periodieke BTW aangifte verwerken en uw financiŽle jaarrekening genereren.
Al deze functionaliteit is als webapplicatie beschikbaar zodat u altijd en overal over uw gegevens kunt beschikken.
Ook via uw tablet of smartphone kunt u, met de gratis app, uw gegevens benaderen.
Zie de video's en schermafbeeldingen hieronder voor meer indrukken.

Het systeem biedt u de mogelijkheid om referrals door te sturen naar anderen waarmee u extra maanden abonnement kunt verdienen.

Coachingwebsite
Wij bieden u tevens de mogelijkheid uw eigen coachingwebsite te hebben. Voor ťťn gering vast bedrag heeft u een kant en klare website inclusief de hosting daarvan. Tevens kunt u d.m.v. ons CMS (Content Management Systeem) zelf het uiterlijk en de inhoud van uw website aanpassen zonder dat daarvoor specifieke kennis benodigd is.
U kunt een coachingwebsite krijgen in combinatie met uw DAS Cloud abonnement of zonder dat u een DAS Cloud abonnement heeft.
 1 maand3 maanden6 maanden1 jaar
Basis module€ 10,00€ 30,00€ 55,00€ 100,00
CRM module€ 5,00€ 15,00€ 27,00€ 50,00
BTW aangifte module€ 2,00€ 6,00€ 11,00€ 20,00
Jaarrekening module€ 1,00€ 3,00€ 5,00€ 10,00
Compleet pakket€ 18,00€ 54,00€ 98,00€ 180,00
 
Coachingwebsiten.v.t.n.v.t.n.v.t.€ 90,00
Coachingwebsite i.c.m. DAS*n.v.t.n.v.t.n.v.t.€ 60,00

Eťnmalige opstartkosten: € 29,00 (geldt niet voor coachingwebsite)
Tablet/phone-app: gratis
*Deze prijs geldt indien u al een abonnement op DAS Cloud Compleet heeft.
Alle bedragen zijn excl. 21% BTW
 
Delen:
Nieuwsbrieven:

IBAN:

Januari 2014


IBP:

Juli 2013Mei 2013 
 Video's Vind ons op   
Promotievideo
Beknopt overzicht van DAS Cloud. Korte presentatie om snel een totaalbeeld te krijgen.   Duur: 8:05


Uw eigen Coachingwebsite
Ontwerp en instellingen voor uw eigen coachingwebsite.   Duur: 18:27

Statistieken Coachingwebsite
Statistieken van uw eigen coachingwebsite.   Duur: 3:17


DAShboard
Functionaliteit van het dashboard. O.m. referral versturen.
Publicatiedatum: 6 maart 2013
Duur: 7:43
Contactpersoon aanmaken
Invoeren van de gegevens van een contactpersoon...
Publicatiedatum: 27 febr. 2013
Duur: 4:26
Groepen in contactpersonen
Aanmaken en toepassen van groepen bij contactpersonen...
Publicatiedatum: 5 dec. 2013
Duur: 4:21
Voorraad artikel aanmaken
Aanmaken van een Herbalife™ en een eigen artikel...
Publicatiedatum: 27 febr. 2013
Duur: 3:12
Factuursjabloon aanmaken
Aanmaken van een factuursjabloon...
Publicatiedatum: 27 febr. 2013
Duur: 5:48
Verkoopfactuur aanmaken
Aanmaken van een verkoopfactuur. Artikelen toevoegen, betaling en boeken...
Publicatiedatum: 27 febr. 2013
Duur: 9:53
Doelstellingen en statistieken
Instellen van de doelstellingen en het weergeven hiervan in statistieken
Publicatiedatum: 27 juni 2013
Duur: 4:35
Boeken van kosten
Aan de orde komen: algemene kosten, inkoopkosten en kosten voor eigen gebruik.
Publicatiedatum: 3 april 2013
Duur: 7:35
Rittenadministratie
Invoeren van een rit en een retourrit in de rittenadministratie.
Publicatiedatum: 4 april 2013
Duur: 5:02
Rekeningoverzicht
Handelingen in het rekeningoverzicht. Aanmaken van rekeningen, afschrijving en overschrijving. Tevens weergave van saldi in het dashboard.
Publicatiedatum: 9 april 2013
Duur: 8:20
Automatische financiŽle transacties
Het automatische laten verwerken van financiŽle transacties bij verkoopfacturen, inkoop en kosten.
Publicatiedatum: 11 april 2013
Duur: 9:07
Tijdverantwoording
Vastleggen van een activiteit.
Publicatiedatum: 12 april 2013
Duur: 3:16
Inkooporder
Plaatsen en ontvangen van een inkooporder. O.m. automatisch bijwerken van de voorraad.
Publicatiedatum: 17 april 2013
Duur: 9:37
DAS Upload
Uw administratie van DAS 9 uploaden naar DAS Cloud.
Publicatiedatum: 25 april 2013
Duur: 4:10
DAS CRM - Extra
Extra CRM contactgegevens.
Publicatiedatum: 14 mei 2013
Duur: 4:50
DAS CRM - Follow-up
CRM Follow-up functionaliteit nader bekeken.
Publicatiedatum: 27 mei 2013
Duur: 7:09
DAS CRM - Volumepunten
Beheer van volumepunten welke distributeurs in uw organisatie rechtstreeks aanschaffen.
Publicatiedatum: 17 maart 2014
Duur: 2:38
DAS - BTW Aangifte
BTW Aangifte Module.
Publicatiedatum: 14 juni 2013
Duur: 7:32
DAS Jaarrekeningmodule
DAS Jaarrekeningmodule
Publicatiedatum: 1 augustus 2013
Duur: 9:13

Installatie van de App op een iPad.
Zowel manueel als met de QR code.
Publicatiedatum: 28 maart 2013
Duur: 3:44
Beheer van contactpersonen met de App
Getoond op de iPad en iPhone.
Publicatiedatum: 13 maart 2013
Duur: 3:32
Beheer van de voorraad met de App
Getoond op een 7 inch Android tablet.
Publicatiedatum: 15 maart 2013
Aangepast:27 maart 2013
Duur: 4:59
Beheer van verkoopfacturen met de App.
Getoond op een iPad.
Publicatiedatum: 27 maart 2013
Duur: 4:00
Beheer van de follow-up gegevens met de App.
Getoond op een iPad.
Publicatiedatum: 3 juni 2013
Duur: 2:26
 

Meer video's volgen binnenkort...

 

 

Selecteer een video uit de lijst hiernaast.
 
 
De verbinding met deze website is veilig dankzij het gebruik van SSL (Secure Socket Layer).
De verbinding is geŽncrypt met RC4_128 (128 bits) codering.
Er wordt gebruik gemaakt van SHA1 voor berichtverificatie en RSA als mechanisme voor sleuteluitwisseling.
 
Dit is het onderschrift

 

 Cookies op DAS Cloud

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies.
Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze website.
Cookies worden door DAS Cloud alleen gebruikt om het aanmelden te versnellen. We gebruiken geen cookies voor het bijhouden van webstatistieken, voor analyses, voor advertenties of voor social media.
Voorwaarden DAS Cloud

Algemeen
Gebruik van deze site van Solutions By Simpicity (hierbna 'SBS'), t.w. DAS Cloud (url: http://www.das4u.nl) is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van SBS.

Gebruik website
De op deze website getoonde informatie wordt door SBS met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. SBS verstrekt met deze website louter informatie over producten en diensten die door SBS worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Bonussen en abonnement tegoeden
Verkregen bonusmaanden voor abonnementen of nog niet verstreken abonnementen zijn niet inwisselbaar tegen geld.
Bonusmaanden kunnen niet worden overgedragen van de ene naar de andere gebruiker.

Informatie van derden, producten en diensten
Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van SBS zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. SBS kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van informatie en sites van derden, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. SBS geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij SBS en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De auteursrechten, handelsmerken en/of andere intelectuele eigendomsrechten van vermeldde prodcuten van derden blijft bij die partijen. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van SBS. Inhoud van deze site waarbij een of meer social sharing buttons door SBS zijn geplaatst, mag de gebruiker van deze site doorsturen.

Geen aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door SBS uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel SBS zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. SBS aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht
Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. SBS verstrekt door middel van deze site informatie en biedt tools voor administratie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy policy DAS Cloud

Wanneer u een account aanmaakt in DAS Cloud verstrekt u persoongegevens aan ons. Wij gaan hier zo zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk mogelijk mee om.
Deze persoongegevens zijn nodig om uw account te kunnen onderscheiden en u te kunnen benaderen.
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Fraude en misbruik
In geval van (een serieus vermoeden van) fraude of misbruik kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan Politie en Justitie. Dit kan bijvoorbeeld gaan om persoonsgegevens of om IP-adressen van websitebezoeken.

Uw IP-adres
Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon of tablet. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. SBS houdt IP-adressen bij om u te behoeden voor internetfraude. Maar: SBS heeft nooit direct toegang tot gegevens die horen bij deze IP-adressen.
©2018- Solutions By Simplicity Versie 3.2 Afmelden | Cookies | FAQ | Voorwaarden | Privacy policy | Contact